Seurattu SDK 846/2023 saakka.

15.6.1928/211

Laki kiinnityksestä ilma-aluksiin

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

1 § (11.12.1964/596)

Ilma-alus, joka on Suomessa rekisteröity tai merkitty liikenneasioiden rekisteriin, voidaan kiinnittää rahamääräisen sitoumuksen täyttämisen vakuudeksi. (4.5.2018/326)

Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilma-alusta älköön pantako pantiksi sillä tavoin kuin kauppakaaren 10 luvun 1 §:ssä on säädetty.

2 §

Kiinnityksen vahvistamisesta ilma-alukseen sekä kiinnityksen edellytyksistä ja vaikutuksista, muutoksenhausta, niin myös muuten sellaisesta kiinnityksestä on, mikäli ei jäljempänä tässä laissa toisin sanota, vastaavasti voimassa, mitä kiinnityksestä aluksiin on säädetty.

Muutosta haetaan Turun hovioikeudessa.

3 § (4.5.2018/326)

Kiinnitystä ilma-aluksiin koskevat asiat käsittelee se viranomainen, joka pitää liikenneasioiden rekisteriä. Merkinnät näissä asioissa on tehtävä mainittuun rekisteriin.

4 §

Kiinnitys, joka tämän lain nojalla myönnetään, tuottaa panttioikeuden ilma- alukseen ja sen varusteisiin sekä korvaukseen, jonka aluksen omistaja alusta kohdanneen vahingon johdosta vakuutuksen nojalla tai muuten on oikeutettu saamaan. Omistajalla olkoon kuitenkin oikeus nostaa korvaus, jos hän panee vakuuden siitä, että se käytetään aluksen kuntoonpanemiseen.

Ennen kiinnitettyä saamista ilma-aluksesta otetaan jäljempänä ilmenevässä järjestyksessä

1) saatava, josta velkojalla on ilma-alukseen ilmailulain (595/64) 55 §:ssä tarkoitettu panttioikeus;

2) saatava, jonka vakuudeksi velkojalla on hallussaan olevaan ilma-alukseen pidätysoikeus; sekä

3) vahingonkorvaus, jonka aluksen omistaja ilmailulain nojalla on velvollinen suorittamaan.

(30.12.1992/1582)

IlmailuL 595/1964 on kumottu L:lla 281/1995, ks. IlmailuL 864/2014.

5 §

Kun ilma-alus myydään ulosottotoimin, tulee huutokaupan toimittajan ennen huutokauppaa hankkia alusta koskeva ote ilma-alusten rekisteristä sekä antaa myymisestä erikseen tieto niille kiinnityksenhaltijoille, joiden asuinpaikat tiedetään.

6 § (20.2.1931/78)

Vieraassa maassa ilma-alukseen vahvistettu kiinnitys älköön olko Suomessa pätevä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.2.1931/78:
11.12.1964/596:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella määrättävänä päivänä.

30.12.1992/1582:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Aikaisempaa lakia sovelletaan edelleen niihin saataviin, joista omaisuus on ulosmitattu ennen tämän lain voimaantuloa, sekä saataviin, joista velkojalla on oikeus vaatia muuten maksu ulosmitatusta omaisuudesta, jos saatava on syntynyt ja omaisuus on ulosmitattu muusta velasta ennen tämän lain voimaantuloa.

HE 181/92, LaVM 13/92

4.5.2018/326:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

HE 145/2017, LiVM 3/2018, EV 20/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.