Seurattu SDK 761/2022 saakka.

2.2.1925/36

Asetus julkisista kuulutuksista annetun lain soveltamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Julkisista kuulutuksista tänä päivänä annetun lain 9 §:n nojalla säädetään täten, Oikeusministerin esittelystä, seuraavaa:

1 §

Ilmoitustaulu, josta säädetään julkisista kuulutuksista tänä päivänä annetussa laissa, pitää olla suojattuna lasilla tai sopivalla ristikolla sekä lukittu.

2 §

Kuulutukset on pantava ilmoitustaululle siten, että lakeja ja muita yleisiä säännöksiä koskevat tiedonannot, muut valtion viranomaisten kuulutukset, kunnalliset tiedonannot ja yksityisten ilmoitukset sijoitetaan erilleen ja, milloin on tarpeellista, mainitut ryhmät eritellään sopiviin alaryhmiin. Eri ilmoitusryhmät on osoitettava selvillä nimikkeillä.

3 § (11.4.1979/420)

Milloin lakia tai muuta säädöstä koskeva kuulutus on julkipantava ilmoitustaululle, on kuulutus ja Suomen asetuskokoelman asianomainen numero toimitettava painettuna kunnanhallituksille.

Muut kuin 1 momentissa tarkoitetut ilmoitustaululle julkipantavat kuulutukset on toimitettava tarkoituksenmukaisella tavalla painettuina tai kirjoitettuina asianomaiselle kunnanhallitukselle. Jos julkipanosta halutaan saada todistus ennen julkipanoajan päättymistä, kuulutus on toimitettava kunnanhallitukselle kahtena kappaleena. Jos kuulutus on yhtä sivua pitempi tai suurempi kuin tuhat neliösenttimetriä, on kunnanhallitukselle samalla julkipanoa varten toimitettava julkisista kuulutuksista annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus.

4 §

Todistuksen siitä, minä päivänä kuulutus on julkipantu, antaa se, jonka on pidettävä huolta julkipanosta. Todistus on merkittävä kuulutukseen tai sen kaksoiskappaleeseen.

5 §

Maaherrain on valvottava, että julkisten kuulutusten julkipanosta sekä lakien ynnä muiden yleisten säännösten ja kuulutusten pitämisestä yleisön luettavina annettuja määräyksiä noudatetaan.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan heinäkuun päivänä 1925.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.4.1979/420:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1979.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.