Finlexin käyttöehdot

1 Yleistä

Finlex on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu. Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy (jäljempänä Edita). Palveluntuottajilla tarkoitetaan jäljempänä sekä oikeusministeriötä että Editaa.

2 Tekijänoikeudet ja tekijänoikeuden lähioikeudet

Finlexin sisältö on suurimmaksi osaksi tekijänoikeudesta vapaata (tekijänoikeuslaki 404/1961 9 §).

Palveluntuottajilla on kuitenkin yksinomainen oikeus määrätä Finlexin sisältämien tietokantojen koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla niistä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 2 kohta). Kokonaista tietokantaa tai olennaista osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista palvelua. Myös dokumenttien linkittäminen osaksi jotain toista Internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Osa Finlexin tietokannoista sisältää myös sisällöltään tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Editan tuottamia suojattua aineistoa sisältäviä tietokantoja ovat ajantasainen lainsäädäntö ja säädösmuutosten hakemisto. Ajantasaisen lainsäädännön tietokannan sisältämistä tekstidokumenteista suurin osa on toimitettuja koosteita, joissa alkuperäisiin säädöksiin on Editan toimesta sisällytetty kaikki säädöksiin tehdyt muutokset sekä esimerkiksi muutettujen säännösten voimaantuloon liittyvät toimittajan huomautukset ja kaikkien muutossäädösten voimaantulosäännökset. Säädösmuutosten hakemiston viitekorteille on koottu esimerkiksi säädökseen muutoksiin, voimassaoloon ja valtuutussäännöksiin liittyvät tiedot. Editalla on yksinomainen oikeus määrätä näiden koosteiden koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla niistä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 1 kohta). Mainituista tietokannoista kopioituja dokumentteja ei siten saa käyttää esimerkiksi uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen. Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Epäselvissä tilanteissa käyttäjä voi ottaa yhteyttä palveluntuottajiin osoitteella finlex@edita.fi.

3 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistuvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

4 Palveluntuottajien vastuu

Palveluntuottajat eivät vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottajat eivät myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntuottajat eivät vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

5 Palvelun toimintojen muuttaminen

Palveluntuottajilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä.

6 Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ja tekijänoikeusasiat markkinaoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.