Hallituksen esitykset: 2015

Esitykset numeroittain

153-134 133-114 113-94 93-74 73-54 53-34 33-14 13-1

HE 13/2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta
HE 12/2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta
HE 11/2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 10/2015
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 9/2015
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 toiseksi lisätalousarvioksi
HE 8/2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä
HE 7/2015
Hallituksen esitys eduskunnalle merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä sekä laiksi merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta
HE 6/2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta
HE 5/2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
HE 4/2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
HE 3/2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta
HE 2/2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 36 §:n muuttamisesta
HE 1/2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta sekä rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta
Esitykset numeroittain

153-134 133-114 113-94 93-74 73-54 53-34 33-14 13-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.