Hallituksen esitykset: 2012

Esitykset numeroittain

205-186 185-166 165-146 145-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

HE 125/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta
HE 124/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi
HE 123/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 ja 11 §:n muuttamisesta
HE 122/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Oikeusrekisteri-keskuksesta
HE 121/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
HE 120/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 119/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta
HE 118/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta
HE 117/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013
HE 116/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 115/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 114/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamiseksi
HE 113/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
HE 112/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta
HE 111/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
HE 110/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
HE 109/2012
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista
HE 108/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 107/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta
HE 106/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

205-186 185-166 165-146 145-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.