Hallituksen esitykset: 2012

Esitykset numeroittain

205-186 185-166 165-146 145-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

HE 145/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tullin hallinnosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 144/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 143/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta
HE 142/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
HE 141/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi
HE 140/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle valvottua koevapautta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 139/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn hallinnollisen järjestelyn hyväksymisestä sekä laiksi järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 138/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
HE 137/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle
HE 136/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmanneksi lisätalousarvioksi (Kolmas lisäbudjetti 2012)
HE 135/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
HE 134/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 133/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 132/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta
HE 131/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä
HE 130/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 129/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta
HE 128/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta
HE 127/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 17 luvun muuttamisesta
HE 126/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

205-186 185-166 165-146 145-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.