Hallituksen esitykset: 2011

Esitykset numeroittain

151-132 131-112 111-92 91-72 71-51 50-31 30-11 10-1

HE 91/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin kansliasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 90/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
HE 89/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
HE 88/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
HE 87/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
HE 86/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi
HE 85/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta
HE 84/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta
HE 83/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laivavarustelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 82/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta
HE 81/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7 a §:n ja rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
HE 80/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteismetsälain muuttamisesta
HE 79/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain 49 §:n 2 momentin väliaikaisesta muuttamisesta
HE 78/2011
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) täydentämisestä (Kolmas lisäbudjetti 2011, täydentäminen)
HE 77/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta
HE 76/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 75/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muuttamisesta
HE 74/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi ja laiksi työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012
HE 73/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain, ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
HE 72/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taksiliikennelain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

151-132 131-112 111-92 91-72 71-51 50-31 30-11 10-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.