Hallituksen esitykset: 2010

Esitykset numeroittain

336-317 ...196-177 176-157 156-137 136-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

HE 95/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle Belgian, Saksan, Irlannin, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen, Kreikan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä
HE 94/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
HE 93/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi huumausainelain 3 §:n muuttamisesta
HE 92/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta
HE 91/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta
HE 90/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi
HE 89/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedus-tuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
HE 88/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle kilpailulaiksi
HE 87/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 86/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jakamista koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 85/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle Saint Lucian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 84/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 83/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 82/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 81/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 80/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
HE 79/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi rikoslain muuttamisesta
HE 78/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun 16 §:n muuttamisesta
HE 77/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta
HE 76/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä
Esitykset numeroittain

336-317 ...196-177 176-157 156-137 136-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.