Hallituksen esitykset: 2010

HE 316/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun muuttamisesta
HE 315/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle päästökauppalaiksi
HE 314/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
HE 313/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lentoasemaverkosta ja -maksuista
HE 312/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen ja Ruotsin välisen valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävää toimintaa koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 311/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
HE 310/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vankeuslain, ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain ja rikoslain 2 c luvun muuttamisesta
HE 309/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
HE 308/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
HE 307/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä
HE 306/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maastoliikennelain muuttamisesta
HE 305/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n ja vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta
HE 304/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta
HE 303/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi huumausainelain muuttamisesta
HE 302/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
HE 301/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 300/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle ydinenergialain muuttamisesta
HE 299/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä
HE 298/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain muuttamisesta
HE 297/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ydinvastuulain väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.