Hallituksen esitykset: 2010

HE 196/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
HE 195/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 194/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
HE 193/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 192/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta
HE 191/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luopumiseläkelain muuttamisesta
HE 190/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle kuvaohjelmalainsäädännön uudistamiseksi
HE 189/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a §:n, taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain ja Valtion taidemuseosta annetun lain muuttamisesta
HE 188/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
HE 187/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 186/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 185/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 184/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta
HE 183/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta
HE 182/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 181/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
HE 180/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotikuntalain muuttamisesta
HE 179/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain 18 ja 103 §:n muuttamisesta
HE 178/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta
HE 177/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.