Hallituksen esitykset: 2009

Esitykset numeroittain

289-270 ...189-170 169-150 149-130 129-110 109-90 89-70 69-50 49-30 29-10 9-1

HE 29/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 28/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
HE 27/2009
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta
HE 26/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
HE 25/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 24/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi
HE 23/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta
HE 22/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta
HE 21/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
HE 20/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
HE 19/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta
HE 18/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi paikkatietoinfrastruktuurista
HE 17/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä
HE 16/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
HE 15/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
HE 14/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 13/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 12/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta
HE 11/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle työnantajan kansaneläkemaksun alentamista koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi
HE 10/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

289-270 ...189-170 169-150 149-130 129-110 109-90 89-70 69-50 49-30 29-10 9-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.