Hallituksen esitykset: 2009

Esitykset numeroittain

289-270 ...189-170 169-150 149-130 129-110 109-90 89-70 69-50 49-30 29-10 9-1

HE 49/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
HE 48/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 47/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta
HE 46/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Valtakunnanvoudinvirastosta, ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta ja ulosottokaaren muuttamisesta
HE 45/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
HE 44/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta
HE 43/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
HE 42/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
HE 41/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
HE 40/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveyden edistämisen määrärahasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 39/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 38/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
HE 37/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta
HE 36/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 35/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta
HE 34/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen IMDG-säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 33/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taksinkuljettajien ammattipätevyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
HE 32/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta
HE 31/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta
HE 30/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsäädännöksi
Esitykset numeroittain

289-270 ...189-170 169-150 149-130 129-110 109-90 89-70 69-50 49-30 29-10 9-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.