Hallituksen esitykset: 2009

Esitykset numeroittain

289-270 ...189-170 169-150 149-130 129-110 109-90 89-70 69-50 49-30 29-10 9-1

HE 69/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta
HE 68/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 67/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
HE 66/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta
HE 65/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta
HE 64/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta
HE 63/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 62/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n ja työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta
HE 61/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
HE 60/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
HE 59/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
HE 58/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 57/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamisesta
HE 56/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä
HE 55/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 49 ja 82 c §:n muuttamisesta
HE 54/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 72/2008 vp) täydentämisestä
HE 53/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 52/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta
HE 51/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta sekä elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta
HE 50/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Esitykset numeroittain

289-270 ...189-170 169-150 149-130 129-110 109-90 89-70 69-50 49-30 29-10 9-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.