Hallituksen esitykset: 2009

Esitykset numeroittain

289-270 ...249-230 229-210 209-190 189-170 169-150 149-130 129-110 109-90 89-70 69-50 ...9-1

HE 149/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 148/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010
HE 147/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi
HE 146/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 145/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
HE 144/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi
HE 143/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
HE 142/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Liikennevirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta
HE 141/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta
HE 140/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
HE 139/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta
HE 138/2009
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2010 (Budjetti 2010)
HE 137/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 136/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi
HE 135/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
HE 134/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
HE 133/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi
HE 132/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
HE 131/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta
HE 130/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

289-270 ...249-230 229-210 209-190 189-170 169-150 149-130 129-110 109-90 89-70 69-50 ...9-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.