Hallituksen esitykset: 2006

HE 220/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista
HE 219/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
HE 218/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle Maaseutuviraston toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi
HE 217/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista
HE 216/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
HE 215/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain muuttamisesta
HE 214/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 §:n muuttamisesta
HE 213/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta
HE 212/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa
HE 211/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta
HE 210/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta
HE 209/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta
HE 208/2006
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi
HE 207/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta
HE 206/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotikuntalain 4 §:n muuttamisesta
HE 205/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
HE 204/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta
HE 203/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 6 §:n muuttamisesta
HE 202/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valitusasioiden siirtämisestä toisessa hovioikeudessa käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi sekä oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 13 §:n muuttamisesta
HE 201/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.