Hallituksen esitykset: 2006

HE 20/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
HE 19/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain 2 §:n muuttamisesta
HE 18/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 17/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
HE 16/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle rautatielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 15/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 14/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta
HE 13/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 12/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 11/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 10/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain muuttamisesta ja Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 9/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
HE 8/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 7/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta
HE 6/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 5/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 4/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja valtion virkamieslain 53 ja 55 §:n muuttamisesta
HE 3/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta
HE 2/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle Serbia ja Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 1/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.