Hallituksen esitykset: 2006

Esitykset numeroittain

280-261 ...240-221 220-201 200-181 180-161 160-141 140-121 120-101 100-81 80-61 60-41 ...20-1

HE 140/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta
HE 139/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaaedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta
HE 138/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta
HE 137/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
HE 136/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
HE 135/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta
HE 134/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
HE 133/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
HE 132/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta
HE 131/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta
HE 130/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
HE 129/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
HE 128/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 127/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisten arkistojen valtionavusta
HE 126/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta
HE 125/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta
HE 124/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta
HE 123/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 122/2006
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2007
HE 121/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

280-261 ...240-221 220-201 200-181 180-161 160-141 140-121 120-101 100-81 80-61 60-41 ...20-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.