Hallituksen esitykset: 2006

HE 280/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 279/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 278/2006
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2007 lisätalousarvioksi(Ensimmäinen lisäbudjetti 2007)
HE 277/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 46 §:n muuttamisesta
HE 276/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 275/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 11 §:n muuttamisesta
HE 274/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 273/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
HE 272/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta
HE 271/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Finnvera Oyj:n säätämisestä tuloverosta vapaaksi yhteisöksi
HE 270/2006
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2006 kolmanneksi lisätalousarvioksi
HE 269/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä
HE 268/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta
HE 267/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 266/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 3 §:n muuttamisesta
HE 265/2006
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2007 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 122/2006 vp) täydentämisestä
HE 264/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle puolustusvoimalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 263/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta
HE 262/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta
HE 261/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.