Hallituksen esitykset: 2002

Esitykset numeroittain

273-254 252-231 230-211 210-190 189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 ...7-1

HE 210/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
HE 209/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta
HE 208/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
HE 207/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain 1 §:n muuttamisesta
HE 206/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta
HE 205/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta
HE 204/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle hautaustoimilaiksi
HE 203/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi
HE 202/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 201/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta
HE 200/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 198/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta
HE 197/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 94/2002 vp) täydentämisestä
HE 196/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisesta viranhaltijasta ja laiksi kuntalain muuttamisesta
HE 195/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
HE 194/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle palosuojelurahastolaiksi
HE 193/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hätäkeskuslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta
HE 192/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle pelastuslaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
HE 191/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 190/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren eräiden todistelua, kiireelliseksi julistamista ja ylimääräistä muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta
Esitykset numeroittain

273-254 252-231 230-211 210-190 189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 ...7-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.