Hallituksen esitykset: 2002

Esitykset numeroittain

273-254 252-231 230-211 210-190 189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 ...7-1

HE 230/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Leivonmäen kansallispuistosta
HE 229/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi valtion tukeman asuntotuotannon toimintaperiaatteiden ulottamisesta kuntien ja eräiden muiden yhteisöjen omistamiin asuntoyhteisöihin
HE 228/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista
HE 227/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennustuotteiden hyväksynnästä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n muuttamisesta
HE 226/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuorotteluvapaalaiksi
HE 225/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 224/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien teknisten tarkistusten toteuttamiseksi
HE 223/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta
HE 222/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta
HE 221/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain, eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta
HE 220/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
HE 219/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 218/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta
HE 217/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mallioikeuslain muuttamisesta
HE 216/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 6 §:n kumoamisesta
HE 215/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta
HE 214/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle standardisointilaiksi
HE 213/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymistä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymistä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaa lakia sekä merilain 6 luvun muuttamista koskevaa lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 22/2002 vp) täydentämisestä
HE 212/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta
HE 211/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Liikenneturvasta
Esitykset numeroittain

273-254 252-231 230-211 210-190 189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 ...7-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.