Hallituksen esitykset: 2002

Esitykset numeroittain

273-254 ...189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 68-48 47-28 27-8 7-1

HE 47/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta
HE 46/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
HE 45/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta
HE 44/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
HE 43/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälisen terrorismin rahoituksen vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 luvun muuttamisesta
HE 42/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tapaturmavakuutuslain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
HE 41/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain ja merimieseläkelain muuttamisesta
HE 40/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
HE 39/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
HE 38/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle väylämaksulaiksi
HE 37/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
HE 36/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
HE 35/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 34/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 33/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 32/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 §:n muuttamisesta
HE 31/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
HE 30/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Hallinnon kehittämiskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
HE 29/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 28/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Esitykset numeroittain

273-254 ...189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 68-48 47-28 27-8 7-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.