Hallituksen esitykset: 2002

Esitykset numeroittain

273-254 252-231 230-211 210-190 189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 ...7-1

HE 252/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
HE 251/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
HE 250/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle 89. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 248/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta
HE 246/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle eläkelautakunnan itsenäisen aseman vahvistamista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 245/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta
HE 244/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomailla olevien ja eräiden muiden henkilöiden sosiaaliturvan rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 243/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta
HE 242/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle eläkelainsäädännön muuttamiseksi
HE 241/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän televisiotoiminnan eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamisesta annetun pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi rajat ylittävän eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamiseksi annetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
HE 240/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle yhteismetsälaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 239/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 25 a §:n 1 momentin ja 41 d §:n muuttamisesta
HE 238/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta
HE 237/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
HE 236/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta
HE 235/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle kansalaisuuslaiksi
HE 234/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta
HE 233/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 §:n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
HE 232/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden tehtävien siirtoa Valtion asuntorahastolle koskevaksi lainsäädännöksi
HE 231/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa
Esitykset numeroittain

273-254 252-231 230-211 210-190 189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 ...7-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.