Hallituksen esitykset: 2002

Esitykset numeroittain

273-254 ...189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 68-48 47-28 27-8 7-1

HE 88/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
HE 87/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimahallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä, työvoimapalvelulain 6 luvun ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
HE 86/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta
HE 85/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta
HE 84/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 83/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten johtokuntien lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi
HE 82/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
HE 81/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 80/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi muinaismuistolain 20 §:n muuttamisesta
HE 79/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden rekisteröintiasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maistraateille koskevaksi lainsäädännöksi
HE 78/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
HE 77/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä
HE 76/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta
HE 75/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoksen nimen muuttamisesta
HE 74/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
HE 73/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta
HE 72/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta
HE 71/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle Avoin taivas -sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta
HE 70/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle Siemenperunakeskuksen muuttamiseen osakeyhtiöksi liittyväksi lainsäädännöksi
HE 69/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

273-254 ...189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 68-48 47-28 27-8 7-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.