Hallituksen esitykset: 2002

Esitykset numeroittain

273-254 ...210-190 189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 68-48 47-28 27-8 7-1

HE 108/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä
HE 107/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyskertomuksesta
HE 106/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle kauppakamarilaiksi
HE 105/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain 11 §:n muuttamisesta
HE 104/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Repoveden kansallispuistosta
HE 103/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
HE 102/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion kiinteistövarallisuutta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 101/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle vakuutusoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
HE 100/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja asumisoikeusjärjestelmän muuksi kehittämiseksi
HE 99/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta
HE 98/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta
HE 97/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta
HE 96/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle verkkotunnuslaiksi sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta.
HE 95/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta
HE 94/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi
HE 93/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 92/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
HE 91/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle valitusta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi
HE 90/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 23 luvun, tieliikennelain 76 §:n ja liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta
HE 89/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osuuskuntalain, arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n, arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n ja kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

273-254 ...210-190 189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 68-48 47-28 27-8 7-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.