Hallituksen esitykset: 2002

Esitykset numeroittain

273-254 252-231 230-211 210-190 189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 ...7-1

HE 169/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 168/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 167/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
HE 166/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta
HE 165/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta
HE 164/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 163/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
HE 162/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle rautatielaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 161/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista
HE 160/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 18 a §:n muuttamisesta
HE 159/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
HE 158/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
HE 157/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
HE 156/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
HE 155/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 154/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 153/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta
HE 152/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista
HE 151/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta
HE 150/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

273-254 252-231 230-211 210-190 189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 ...7-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.