Hallituksen esitykset: 2001

Esitykset numeroittain

251-232 231-212 211-189 188-168 167-148 147-128 127-107 106-87 86-66 65-46 ...5-1

HE 188/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
HE 187/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta
HE 186/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
HE 185/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 184/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvopaperi-markkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeksi
HE 183/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta
HE 182/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle veroäyrin käsitteestä luopumisesta aiheutuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön
HE 181/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta
HE 180/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, säästöpankkilaiksi, laiksi talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoisiksi pankeiksi annetun lain kumoamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
HE 179/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilastolain 17 §:n muuttamisesta
HE 178/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liike-laitoksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta
HE 176/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 175/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 174/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 173/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitokselle ja satelliittikeskukselle sekä niiden elimille ja niiden henkilöstölle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden virastojen oikeustoimikelpoisuudesta
HE 172/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 171/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain sekä kuntoutusrahalain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
HE 170/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
HE 169/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymistä edistäväksi lainsäädännöksi
HE 168/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
Esitykset numeroittain

251-232 231-212 211-189 188-168 167-148 147-128 127-107 106-87 86-66 65-46 ...5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.