Hallituksen esitykset: 2001

Esitykset numeroittain

251-232 231-212 211-189 188-168 167-148 147-128 127-107 106-87 86-66 65-46 ...5-1

HE 211/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta
HE 210/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta
HE 209/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen ja terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 208/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
HE 207/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
HE 205/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
HE 203/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle luonnonvararikoksia koskevien säännösten uudistamisesta
HE 202/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä
HE 201/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työaikalain 42 §:n muuttamisesta
HE 200/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luopumiseläkelain 8 §:n ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
HE 199/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta
HE 198/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kirkkolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 197/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sähköisistä allekirjoituksista ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 196/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta
HE 195/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonimistä suoritettavasta verosta
HE 194/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 192/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä sekä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
HE 191/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työllisyyslain muuttamisesta
HE 190/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikenne-vakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 189/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n, kansanterveyslain 49 §:n ja erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

251-232 231-212 211-189 188-168 167-148 147-128 127-107 106-87 86-66 65-46 ...5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.