Hallituksen esitykset: 2001

Esitykset numeroittain

251-232 ...188-168 167-148 147-128 127-107 106-87 86-66 65-46 45-26 25-6 5-1

HE 25/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
HE 24/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta
HE 23/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
HE 22/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta
HE 21/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 20/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta
HE 19/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle viimeisenä eläkelaitoksena työeläkejärjestelmässä toimivaa eläkelaitosta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 18/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
HE 17/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevien rikoslain säännösten uudistamiseksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
HE 16/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta
HE 15/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta
HE 14/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta
HE 13/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 12/2001
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta
HE 11/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle suostumuksen antamisesta Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen
HE 10/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta sekä laeiksi kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta
HE 9/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
HE 8/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksiEuroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta.
HE 7/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön irtisanomisen hyväksymisestä
HE 6/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Esitykset numeroittain

251-232 ...188-168 167-148 147-128 127-107 106-87 86-66 65-46 45-26 25-6 5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.