Hallituksen esitykset: 2001

Esitykset numeroittain

251-232 ...188-168 167-148 147-128 127-107 106-87 86-66 65-46 45-26 25-6 5-1

HE 65/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä
HE 64/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kalastuslain 6 a §:n ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 63/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtionavustuslaiksi ja laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta
HE 62/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain muuttamisesta
HE 61/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n ja sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta
HE 60/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 59/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevien lakien euromuutoksista
HE 58/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
HE 57/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta
HE 56/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 55/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta
HE 54/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä
HE 53/2001
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 52/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintähallinnosta
HE 51/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta
HE 50/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hukkakauran torjunnasta
HE 49/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 48/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä eräiden sen muutosten voimaantulosäännösten muuttamisesta
HE 47/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta
HE 46/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

251-232 ...188-168 167-148 147-128 127-107 106-87 86-66 65-46 45-26 25-6 5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.