Hallituksen esitykset: 2001

Esitykset numeroittain

251-232 231-212 211-189 188-168 167-148 147-128 127-107 106-87 86-66 65-46 45-26 ...5-1

HE 127/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 126/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtuudesta valtiontakuun antamiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja
HE 125/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
HE 124/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 123/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta
HE 122/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 121/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n ja museovirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 120/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
HE 119/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 118/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2002
HE 117/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 116/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 veroasteikkolaiksi
HE 114/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta
HE 113/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta
HE 112/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta
HE 111/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastustoimen alueiden muodostamisesta
HE 110/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
HE 109/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
HE 108/2001
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 §:n, palkkaturvalain 9 §:n, merimiesten palkkaturvalain 8 §:n ja työehtosopimuslain muuttamisesta
HE 107/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

251-232 231-212 211-189 188-168 167-148 147-128 127-107 106-87 86-66 65-46 45-26 ...5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.