Hallituksen esitykset: 1999

Esitykset numeroittain

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

HE 198/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteisaluelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 197/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 196/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Syötteen kansallispuistosta sekä Jonkerinsalon, Siikavaaran, Jaaskamonvaaran, Mustanrinnantunturin ja Pitsloman luonnonsuojelualueista annetun lain muuttamisesta
HE 195/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle maa-aineslain muuttamiseksi
HE 194/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle 86. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta
HE 193/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
HE 192/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle Latvian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 191/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelain 53 §:n muuttamisesta
HE 190/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merilain 9 luvun muuttamisesta sekä merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 189/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
HE 188/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
HE 187/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 186/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valmiuslain, puolustustilalain ja pelastustoimilain muuttamisesta
HE 185/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä
HE 184/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista koskevien rangaistussäännösten uudistamiseksi
HE 183/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle rikollisjärjestön toimintaan osallistumisen säätämisestä rangaistavaksi
HE 182/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta
HE 181/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
HE 180/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnan kiinteistöinsinööristä annetun lain muuttamisesta
HE 179/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.