Hallituksen esitykset: 1998

HE 225/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä
HE 224/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työturvallisuuslain 49 §:n, työterveyshuoltolain 9 §:n ja rikoslain 47 luvun 1 §:n muuttamisesta
HE 223/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
HE 222/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta
HE 221/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kemikaalilain ja räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta
HE 220/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kazakstanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 219/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merilain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta
HE 218/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsälain muuttamisesta
HE 217/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siemenkauppalain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
HE 216/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
HE 215/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
HE 214/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
HE 213/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden valtion oppilaitoskiinteistöjen luovuttamisesta yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille
HE 212/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta
HE 211/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
HE 210/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain 18 §:n muuttamisesta
HE 209/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 208/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta
HE 207/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta
HE 206/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.