Hallituksen esitykset: 1998

HE 246/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 245/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 244/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankin virkamiehistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 243/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 242/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista
HE 240/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
HE 239/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 238/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asuntojen korjausavustuksista
HE 237/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden asuntolainoitusta koskevan lainsäädännön muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi
HE 236/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luonnonsuojelulain ja yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
HE 235/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimieslain muuttamisesta
HE 234/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta
HE 233/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 232/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
HE 231/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta
HE 230/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
HE 229/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta
HE 228/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta
HE 227/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta
HE 226/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.