Hallituksen esitykset: 1998

Esitykset numeroittain

286-267 ...185-166 165-146 145-126 125-106 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

HE 84/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta
HE 83/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutusoikeudesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta hallintolainkäyttölain voimaantulon johdosta
HE 82/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
HE 81/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 21 kohdan kumoamisesta
HE 80/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle eduskunnan suostumuksen antamisesta valtion osakeomistusosuuden alentamiseen Enso Oy:ssä
HE 79/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
HE 78/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 9 §:n muuttamisesta
HE 77/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 19 §:n muuttamisesta
HE 76/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle pelastustoimilaiksi
HE 75/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Hallitusmuodon voimaantulojärjestelyistä
HE 74/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle sakkoa, muuntorangaistusta ja rikesakkoa koskevien säännösten uudistamisesta
HE 73/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi 55 vuotta täyttäneen työttömän työllistymisedellytysten parantamisesta
HE 72/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lannoitelain 3 §:n muuttamisesta
HE 71/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja varallisuusverolain 34 §:n muuttamisesta
HE 70/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä ja valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 69/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
HE 68/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 67/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluja koskevan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 66/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
HE 65/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

286-267 ...185-166 165-146 145-126 125-106 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.