Hallituksen esitykset: 1998

HE 266/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
HE 265/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
HE 264/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta
HE 263/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 262/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi henkilöstörahastolain ja valtion liikelaitoksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
HE 261/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain 17 §:n muuttamisesta
HE 260/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle Brasilialle suunnattuun kansainväliseen rahoitusjärjestelyyn osallistumisesta sekä valtion takauksen myöntämisestä Suomen pankille
HE 259/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan ehdoista annetun lain ja Suomen Pankista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
HE 258/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 257/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle Chilen kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 256/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 1 c §:n, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 a §:n sekä tapaturmavakuutuslain 1 a ja 57 §:n muuttamisesta
HE 255/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 254/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain täydentämiseksi arvopaperimarkkinarikoksia koskevilla säännöksillä
HE 253/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 28 ja 47 j §:n, vuosilomalain 16 §:n ja opintovapaalain 13 §:n muuttamisesta
HE 252/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 67 §:n muuttamisesta
HE 251/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
HE 250/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain, arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
HE 249/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta
HE 248/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi säteilylain muuttamisesta
HE 247/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.