Hallituksen esitykset: 1998

Esitykset numeroittain

286-267 ...225-206 205-186 185-166 165-146 145-126 125-106 104-85 84-65 64-45 44-25 ...4-1

HE 125/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta
HE 124/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
HE 123/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14a §:n kumoamisesta, valtionavustuksesta elinkeinojen edistämiseen kunnissa annetun lain kumoamisesta sekä kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
HE 122/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta
HE 121/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 120/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
HE 119/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1999
HE 118/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion asuntorahaston varainhankintavaltuuksista vuonna 1999
HE 117/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta
HE 116/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta
HE 115/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta
HE 114/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle hallinto-oikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
HE 113/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvojen katsastusten ja rekisteröintien järjestämistä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
HE 112/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
HE 111/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta
HE 110/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain 5 ja 14 b §:n ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 49 a §:n muuttamisesta
HE 109/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 108/1998
Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
HE 107/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 ja 9 §:n sekä käräjäoikeuslain 19 §:n muuttamisesta
HE 106/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
Esitykset numeroittain

286-267 ...225-206 205-186 185-166 165-146 145-126 125-106 104-85 84-65 64-45 44-25 ...4-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.