Hallituksen esitykset: 1998

Esitykset numeroittain

286-267 ...246-226 225-206 205-186 185-166 165-146 145-126 125-106 104-85 84-65 64-45 ...4-1

HE 145/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle kokoontumislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 144/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työllisyyslain muuttamisesta
HE 143/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaisvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta
HE 142/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
HE 141/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 1 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 140/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kuluttajavirastosta
HE 139/1998
Hallituksen esitys laeiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain 4 §:n 3 momentin kumoamisesta sekä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 138/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain kumoamisesta
HE 137/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi RASKONEen muuttamisesta osakeyhtiöksi
HE 136/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 28 §:n muuttamisesta
HE 135/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta
HE 134/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi näkövammaisten kirjastosta annetun lain muuttamisesta
HE 133/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 132/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 131/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 130/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion kiinteistölaitoksesta
HE 129/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain, tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n ja verontilityslain 12 §:n muuttamisesta
HE 128/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1999 ja valtion markkamääräisen arvo-osuusmuotoisen velkakannan muuttamisesta euromääräiseksi 1.1.1999 alkaen
HE 127/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 126/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merenkulun veronhuojennuksista annetun lain 6 ja 14 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

286-267 ...246-226 225-206 205-186 185-166 165-146 145-126 125-106 104-85 84-65 64-45 ...4-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.