Hallituksen esitykset: 1998

HE 165/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
HE 164/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain kumoamisesta
HE 163/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Vakuutusvalvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 162/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta
HE 161/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain eräiden säännösten ja vuoden 1886 metsälain eräiden säännösten kumoamisesta
HE 160/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 14 luvun 3 §:n ja 22 luvun 3 §:n muuttamisesta
HE 159/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta
HE 158/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistön myymisestä Suomen Pankille
HE 157/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valmismatkalain 14 §:n muuttamisesta
HE 156/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle euron käyttöönottoon liittyviksi säännöksiksi kiinnityslainsäädännössä
HE 155/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan säännöstön eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 154/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle 84. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta
HE 153/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle 84. Kansainvälisen merityökonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden työ- ja elinolosuhteiden tarkastuksia koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä
HE 152/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta
HE 151/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
HE 150/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta
HE 149/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 148/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi järjestyksenvalvojista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 147/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Ahvenanmaan itsehallintolain ja Ahvenanmaan maanhankintalain 17 §:n muuttamisesta
HE 146/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle holhouslainsäädännön uudistamiseksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.