Hallituksen esitykset: 1998

HE 185/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen ja varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit"n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 184/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn osallistuvia henkilöitä koskevan eurooppalaisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 183/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen 18 artiklan muutoksen hyväksymisestä
HE 182/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
HE 181/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta
HE 180/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 a §:n muuttamisesta
HE 179/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelain 59 ja 59 a §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 178/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintätoiminnan luvanvaraisuudesta
HE 177/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 17 ja 26 §:n muuttamisesta
HE 176/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä viitekoroista sekä korkolain muuttamisesta
HE 175/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilastolain muuttamisesta
HE 174/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
HE 173/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tontin myymisestä Yleisradion eläkesäätiölle
HE 172/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta
HE 171/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
HE 170/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n ja tuloverolain 87 §:n muuttamisesta
HE 169/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
HE 168/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1999 perittävästä maksusta
HE 167/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta
HE 166/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain 49 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.