Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Hallituksen esitykset: 1998

HE 286/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle Brasilialle suunnatun kansainvälisen rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi Suomen Pankkia varten myönnetyn valtion takausvaltuuden lisäämiseksi
HE 285/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain 17 §:n muuttamisesta
HE 284/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merilain 1 luvun 1 §:n sekä alusrekisterilain 30 §:n muuttamisesta
HE 283/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle konsulipalvelulaiksi ja ulkoasiainhallinnosta annetun lain 6 ja 8 §:n kumoamisesta
HE 282/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 13 §:n muuttamisesta
HE 281/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta
HE 280/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 279/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian Hasemiittisen kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 278/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta
HE 277/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 276/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 §:n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 275/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta
HE 274/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
HE 273/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle televiestinnän voimavarojen antamista suuronnettomuuksien lievittämiseen ja pelastustoimiin koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 272/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle Slovenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 271/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle Filippiinien kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 270/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle Bulgarian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 269/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain muuttamisesta
HE 268/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien merenkulkijoiden työnvälitystä koskevan yleissopimuksen ja yksityisiä työnvälitystoimistoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä.
HE 267/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapalvelulain sekä työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 21 a ja 25 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.