Hallituksen esitykset: 1997

Esitykset numeroittain

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 ...6-1

HE 246/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
HE 245/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 244/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2271/96 täydentävistä säännöksistä
HE 243/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kilpailunrajoituksista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 242/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä ja tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta
HE 241/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle 83. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän kotityötä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä
HE 240/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
HE 239/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista koskevien rangaistussäännösten uudistamiseksi
HE 238/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettävillä lentoasemilla tapahtuvien laittomien väkivallantekojen ehkäisemistä koskevan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 237/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle Saksan liittotasavallan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 236/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle liikuntalaiksi
HE 235/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Helsingin kaupungille
HE 234/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle raideliikennevastuulaiksi ja laiksi liikennevakuutuslain muuttamisesta
HE 233/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta
HE 232/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta
HE 231/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 1998 ja 1999 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
HE 230/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain 44 ja 47 §:n muuttamisesta
HE 229/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
HE 228/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain muuttamisesta
HE 227/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 ...6-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.