Hallituksen esitykset: 1995

Esitykset numeroittain

221-202 201-182 181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-42 41-22 ...1-1

HE 181/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain 6 a luvun kumoamisesta ja tullilain 25 §:n muuttamisesta
HE 180/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teletoimintalain muuttamisesta
HE 179/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistövaihdosta Helsingin kaupungin kanssa
HE 178/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tullilain ja valmisteverotuslain 21 §:n muuttamisesta
HE 177/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle yritysjärjestelyjä koskevien elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden lakien säännösten muuttamisesta
HE 176/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja muiden luottolaitostoimintaan liittyvien lakien muuttamisesta sekä väliaikaisesta poikkeuksesta luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin
HE 175/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle vaaleja ja kansanäänestyksiä koskevan lainsäädännön muuttamisesta
HE 174/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja 5 §:n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
HE 173/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta
HE 172/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
HE 171/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 170/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle
HE 169/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 168/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
HE 167/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi leimaverolain ja arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
HE 166/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valuuttalain 13 §:n muuttamisesta ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 68 §:n muuttamisesta
HE 165/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 7 momentin soveltamatta jättämisestä vuosina 1996―1998
HE 164/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 163/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle maastoliikennelaiksi
HE 162/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain, elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain, kirjanpitolain 33 §:n ja tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

221-202 201-182 181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-42 41-22 ...1-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.