Hallituksen esitykset: 1995

HE 101/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
HE 100/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
HE 99/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1996
HE 98/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain ja arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta
HE 97/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle rekisterihallintolaiksi
HE 96/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanon uudistamisesta
HE 95/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 94/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavirastosta annetun lain kumoamisesta
HE 93/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1996 perittävästä maksusta
HE 92/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta
HE 91/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain kumoamisesta
HE 90/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta.
HE 89/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta
HE 88/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 87/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Siemenperunakeskuksesta
HE 86/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
HE 85/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääninoikeuslain muuttamisesta ja 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 84/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hovioikeuden pätösvaltaisen kokoonpanon väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
HE 83/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kihlakunnansyyttäjästä sekä laiksi rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 9 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta
HE 82/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.