Hallituksen esitykset: 1995

Esitykset numeroittain

221-202 201-181 180-161 160-141 140-120 119-100 99-80 79-58 57-38 37-18 17-1

HE 221/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
HE 220/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 §:n ja säätiölain 10 §:n muuttamisesta
HE 219/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle samanaikaista toimimista kansanedustajana ja Euroopan parlamentin edustajana koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi
HE 218/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta
HE 217/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hallintolainkäytöstä ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
HE 216/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä opintotukiasioiden siirryttyä kansaneläkelaitoksen hoidettaviksi
HE 215/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta
HE 214/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapseksiottamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 213/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siviili-ilma-aluksen kaappaukseen syyllistyneiden henkilöiden palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta
HE 212/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta annetun lain muuttamisesta
HE 211/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 17 ja 55 §:n muuttamisesta
HE 210/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä väliaikaisista tulleista annetun lain liitteenä olevan luettelon muuttamisesta
HE 209/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta
HE 208/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain 25 §:n muuttamisesta
HE 207/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle 81. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän osa-aikatyötä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä
HE 206/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän turvallisuutta ja terveyttä rakentamisessa koskevan yleissopimuksen nro 167 hyväksymisestä
HE 205/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
HE 204/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle Latvian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 203/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 38 ja 42 §:n sekä merimieslain 41 ja 45 §:n muuttamisesta
HE 202/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle työeläkelainsäädäntöä koskeviksi muutoksiksi
Esitykset numeroittain

221-202 201-181 180-161 160-141 140-120 119-100 99-80 79-58 57-38 37-18 17-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.