Hallituksen esitykset: 1993

HE 329/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merilain muuttamisesta
HE 328/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta
HE 327/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
HE 326/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1994 lisätalousarvioksi
HE 325/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 324/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
HE 323/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kuopion yliopistosta annetun lain muuttamisesta
HE 322/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle kalahygienialaiksi
HE 321/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle Viron kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 320/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta
HE 319/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 318/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtionrautateistä annetun lain muuttamisesta
HE 317/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Vantaan kaupungille
HE 316/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 315/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
HE 314/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 313/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuonna 1992 pidetyn 79. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta
HE 312/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle aikuislukiolaiksi
HE 311/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi henkilörekisterilain ja yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta sekä laiksi tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta
HE 310/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle rekisterihallintolaiksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.