Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Hallituksen esitykset: 1992

HE 379/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja talletuspankkien toiminnasta annetun lain 55 §:n muuttamisesta
HE 378/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintökaaren 5 luvun 2 §:n ja perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 377/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
HE 376/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1993 aikana
HE 375/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1993 lisätalousarvioksi
HE 374/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
HE 373/1992
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 9 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta sekä kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
HE 372/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
HE 371/1992
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Lapuan kaupungissa sijaitsevan tehdaskiinteistön ja eräiden alueiden luovuttamisesta apporttiomaisuutena Patruunatehdas Lapua Oy:lle
HE 370/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 369/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
HE 368/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosrekisterilaiksi ja laiksi ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 367/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 33 ja 143 §:n muuttamisesta
HE 366/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tullitariffilain liitteenä olevan teollisuustulliluettelon ja tuontimaksulain liitteenä olevan teollisuusetuluettelon muuttamisesta
HE 365/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain väkisinmakaamista ja vapautta loukkaavaa haureutta koskevien säännösten muuttamisesta
HE 364/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
HE 363/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
HE 362/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion virkaehtosopimuslain ja työtuomioistuimesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
HE 361/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
HE 360/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.