15.09.2014 11/2014

Kollektivavtal för serviceföretag inom torv- och pelletindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 11/2014
Delgivningsdatum: 15.09.2014
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Trä- och specialbranschernas förbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 26.08.2011
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 14.06.2011
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.10.2013
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 11/2014
Delgivningsdatum 15.9.2014
Dnr 11491

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för serviceföretag inom bioenergiindustrin
Undertecknat 26.8.2011
Ikraftträdande 14.6.2011

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Trä- och specialbranschernas förbund rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för serviceföretag inom bioenergiindustrin är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas avtalet på anställningsförhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare i serviceföretag som är medlemmar i Palta rf och som verkar inom industrin för förädling av naturlig energiråvara och växtunderlag.

Kollektivavtalsparterna har bytt avtalets namn till kollektivavtal för serviceföretag inom bioenergiindustrin i protokoll daterat 7.6.2012 om byte av namnet på kollektivavtalet för serviceföretag inom torv- och pelletindustrin samt om tolkning av tillämpningsparagrafen. Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet för serviceföretag inom torv- och pelletindustrin, i vilket arbetsgivarparten var Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry i stället för Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA.

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har genom sitt beslut nr 7/2011 fastställt kollektivavtalet för serviceföretag inom torv- och pelletindustrin som icke allmänt bindande.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppgett att ett av dess medlemsföretag har hösten 2011 haft 35 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Trä- och specialbranschernas förbund har inte lämnat in några uppgifter.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom branschen för kollektivavtalet för serviceföretag inom bioenergiindustrin kan inte utredas på basis av till buds stående statistiker. Kollektivavtalets tillämpningsområde överlappar med kollektivavtalet för torvindustrin. Kollektivavtalet för torvindustrin är ett företagsvist avtal, i vilket avtalsparterna på arbetsgivarsidan är Vapo Oy och Kekkilä Oy och på arbetstagarsidan Trä- och specialbranschernas förbund. Vapo Oy har uppgett att kollektivavtalet för torvindustrin tilllämpades på 162 arbetstagare år 2011.

Då man räknar ihop antalet arbetstagare inom kretsen för den normalt bindande verkan av kollektivavtalet för serviceföretag inom bioenergiindustrin och antalet arbetstagare inom kretsen för den normalt bindande verkan av kollektivavtalet för torvindustrin samt beaktar antalet arbetstagare i andra möjliga företag inom branschen kan man konstatera att minst omkring 200 arbetstagare arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för serviceföretag inom bioenergiindustrin.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen
för kollektivavtalet för serviceföretag inom bioenergiindustrin (minst omkring 200) och å andra sidan det antal anställda som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (35) kan man konstatera att kollektivavtalet inte kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för serviceföretag inom bioenergiindustrin inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Anu Kangasjärvi

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Martti Kairinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Tapani Vasama

Föredragande: Anu Kangasjärvi, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.