Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2019

Avgörandena nummersvis

172-143 141-122 121-102 101-82 80-61 59-25 24-2 1-1

31.12.2019/6242 HFD:2019:172
Avfallslag - Avfallstransportregister - Kommunägt avfallshanteringsbolag - Överföring av uppgifter till avfallshanteringsbolag - Grundlagen - Offentlig förvaltningsuppgift - Utövning av offentlig makt
20.12.2019/6105 HFD:2019:169
Handlingsoffentlighet - Val av stadsdirektör - Utomstående rekryterare - Icke-handling - Identitetens offentlighet då personen inte gett sitt samtycke till en tjänst
19.12.2019/6070 HFD:2019:166
Miljöskydd - Miljötillstånd - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Placering - Försiktighetsprincipen - Ramdirektivet för vatten - Weser-domen - Klassificering av vattenförekomsts status
16.12.2019/5918 HFD:2019:159
Mervärdesskatt - Skattskyldighetsgrupp - Delning av avdragsrätten - Allmänna kostnader
16.12.2019/5924 HFD:2019:158
Rättegångsförfarande - Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt för försäljning - Hälso- och sjukvårdstjänst - Laboratorietjänster - Analys av prover - Jura novit curia - Ny besvärsgrund
16.12.2019/5914 HFD:2019:157
Handlingsoffentlighet - Persons ekonomiska ställning - Uppgift som beskriver ekonomisk ställning - Löneuppgift - Lönekostnad - Kostnadsberäknings specifikation - Sitra
13.12.2019/5898 HFD:2019:156
Överlåtelseskatt - Skatteplikt - Överlåtelse av värdepapper - Utländska parter i en överlåtelse - Kringgående av skatt - Flyttning av europabolags säte till Finland
12.12.2019/5871 HFD:2019:155
Diskrimineringslagen - Diskriminering - Tillsyn - Diskriminerings- och jämlikhetsnämndens behörighet - Arrangemangen under
11.12.2019/5828 HFD:2019:154
Barnskydd - Avslutande av omhändertagande - Muntlig förhandling
10.12.2019/5805 HFD:2019:153
Felparkeringsavgift - Fordonets förare - Fordonets ägare eller innehavare - Ansvar för felparkeringsavgift - Provnummerintyg - Provnummerskyltar
10.12.2019/5804 HFD:2019:152
Körrätt - Körförbud - Medicinska krav för körkortstillstånd - Läkares anmälan om förares hälsotillstånd - Myndighetens utredningsskyldighet - Hörande - Rätt att anföra ny utredning - Den tid som gått sedan läkarutlåtandet gavs
10.12.2019/5791 HFD:2019:151
Kommunalärende - Val av kommundirektör - Jämförelse av kvalifikationer - Faktisk jämförelse - Intervjugrupp - Fullmäktigeseminarium före fullmäktiges sammanträde
9.12.2019/5759 HFD:2019:150
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Koncernbidrag - Inkomstkällan för näringsverksamhet - Idkande av näringsverksamhet - Åtgärder som syftar till att avveckla verksamheten
9.12.2019/5756 HFD:2019:149
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Utredning av ärendet - Hörande - Stat i förhållande till vilken behovet av internationellt skydd prövas
2.12.2019/5677 HFD:2019:148
Medborgarskapsärende - Boendetidsvillkor - Annan än kort frånvaroperiod - Vägande personlig orsak - Avbrott i oavbruten boendetid
19.11.2019/5442 HFD:2019:147
Handikappservice - Färdtjänst - Gravt handikappat barn - Behov att bli självständig - Stödperson
15.11.2019/5388 HFD:2019:146
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd för arbetstagare - Fortsatt tillstånd - Försörjningsförutsättning - Nytt arbetsförhållande - Bristande försörjningsförutsättning under föregående uppehållstillstånd - Negativt delbeslut
14.11.2019/5316 HFD:2019:145
Offentlig upphandling - Nationell upphandling - Anbudsgivares lämplighet - RALA-behörighet - Allmänna principer för offentlig upphandling
14.11.2019/5313 HFD:2019:144
Offentlig upphandling - Upphandling av social- och hälsovårdstjänster - Tjänster enligt bilaga E - Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet - Referens - Grupp - Deltagande i produktionen av de tjänster upphandlingen gäller - Anbudsansökan
14.11.2019/5311 HFD:2019:143
Markanvändning och byggande - Inlösning - Inlösningsgrunder - Generalplan - Kommun - Markpolitik - Markförvärv - Allmänt behov
Avgörandena nummersvis

172-143 141-122 121-102 101-82 80-61 59-25 24-2 1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.