29.10.2018/4961 HFD:2018:143

Rättshjälp - Privat biträde - Utomprocessuellt ärende - Ärende som kan föras till domstol för prövning - Domstolens behörighet - Förvaltningsdomstol - Försäkringsdomstolen - Bestämmande av besvärsrätten - Besvärstillstånd - Besvärsförbud

Rättshjälpsbyrån hade avslagit ändringssökandens ansökan om rättshjälp i ett ärende som gällde undanröjande av Folkpensionsanstaltens beslut om underhållsstöd för barn. Folkpensionsanstalten hade själv rättat sina beslut på det sätt som ändringssökanden hade krävt. Därför hade ärendet inte förts och kunde inte heller föras till domstol för prövning. Det var enligt rättshjälpslagens systematik fråga om ett så kallat utomprocessuellt ärende.

Den i 24 § 2 mom. i rättshjälpslagen avsedda domstolen, till vilken prövningen av huvudsaken skulle ha hört, var enligt 28 § i lagen om underhållsstöd försäkringsdomstolen. När begäran om avgörande gällande rättshjälpsbyråns beslut hade tillställts förvaltningsdomstolen var emellertid även förvaltningsdomstolen med stöd av behörighetsbestämmelsen i 24 § mom. i rättshjälpslagen behörig att pröva den.

Besvärsrätten gällande förvaltningsdomstolens beslut bestämdes trots detta enligt 28 § i lagen om underhållsstöd. Förbudet att överklaga försäkringsdomstolens beslut enligt paragrafens 2 mom. innebar därmed att inte heller förvaltningsdomstolens beslut om rättshjälp i ärendet gällande underhållsstöd fick överklagas.

Rättshjälpslagen 1 § 1 mom., 8 § 1 mom., 24 § 2 mom. och 26 §

Lagen om underhållsstöd 28 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä och Toomas Kotkas. Föredragande Kristina Björkvall.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.