24.10.2018/4877 HFD:2018:140

Rättshjälp - Tilläggssjälvrisk - Förmögenhet som beaktas vid bestämmande av tilläggssjälvrisk - Åtskiljande av egendom - Gottgörelse - Nytta - Förmögenhet som likställs med familjens stadigvarande bostad - Obetydlig gottgörelse - Oskälighet - Ekonomiska förhållanden

Det fanns inte skäl att anse att den gottgörelse på 15 000 euro som den rättshjälpstagande ändringssökanden hade fått vid åtskiljande av sambornas egendom utgjorde i 7 § 1 mom. i statsrådets förordning om rättshjälp avsedd förmögenhet som inte beaktas vid bestämmande av tilläggssjälvrisk. Utgående ifrån den utredning som ändringssökanden framfört angående sina ekonomiska förhållanden ansåg högsta förvaltningsdomstolen emellertid att tilläggsjälvrisken på 5 720,19 euro som rättshjälpsbyrån fastställt åt ändringssökanden var oskälig. Tilläggssjälvriskandelen skulle därför slopas.

Rättshjälpslagen 3 § 1 mom. och 20 § 1 mom.

Statsrådets förordning om rättshjälp 7 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten samt 18 §

Lag om upplösning av sambors gemensamma hushåll 8 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä och Toomas Kotkas. Föredragande Kristina Björkvall.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.